Asylärenden

En person som utsätts eller riskerar att utsättas för förföljelse i sitt hemland har möjlighet att söka asyl i Sverige. I samband med att personen söker asyl kan Migrationsverket utse ett offentligt biträde till den asylsökande. Den asylsökande har också möjlighet att själv välja vilket biträde som ska företräda honom eller henne.