Brottmål

Målsägandebiträde

Den som har blivit utsatt för ett brott kallas målsägande. Som målsägande har du i flertalet fall rätt till ett målsägandebiträde. Målsägandebiträdets huvuduppgift är att stötta dig och ge dig det absolut bästa juridiska biträdet. Det sker under hela förundersökningen fram till en eventuell rättegång.

Kostnaden för målsägandebiträdet betalas av staten. Du behöver därmed inte betala någon del av denna kostnad.

Om du har frågor eller vill anlita oss är du välkommen att höra av dig.

 

Särskild företrädare för barn

Särskild företrädare för barn förordnas när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts mot någon som är under 18 år och den misstänkte är barnets vårdnadshavare, eller då det kan antas att vårdnadshavaren genom sitt förhållande till den misstänkte inte kommer att ta till vara barnets rätt.

Den särskilda företrädaren övertar vårdnadshavarnas ansvar i delar som har med förundersökning och rättegång att göra och kan exempelvis ge tillstånd till polisen att förhöra barnet på ett lämpligt sätt. Den särskilda företrädaren bistår även barnet med skadeståndstalan vid domstolsförhandlingen.

Tingsrätten utser en särskild företrädare som med hänsyn till sina kunskaper, erfarenheter och personliga egenskaper är särskilt lämplig för uppdraget.