För kommunen

Ibland behöver kommuner ta in en tillfällig extern resurs för att få hjälp med att lösa en uppkommen situation, föra en rättslig process eller besvara en remiss eller ett yttrande. Då kan vi hjälpa er!

Maria Andersson har tidigare arbetat som kommunjurist och kanslichef i Markaryds kommun och har därför en bred kunskap om kommunala organisationer och dess juridiska frågeställningar.