Välkommen till Anjali juridik! 

Jag hjälper dig med familjerättsliga frågor, testamenten, bouppteckningar, arvskiften m.m. 

Jag är även notarius publicus i Örkelljunga kommun. 

Välkommen! 

Maria Andersson 

jur.kand 

Tel. 073-515 50 20 

e-post: info@anjalijuridik.se

Besöksadress: Skogavägen 1, 286 31 Örkelljunga 

Postadress: Box 2, 286 21 Örkelljunga